مشاوره ایزو 9001

مشاوره پیاده سازی ایزو 9001 و 9000

مشاوره ایزو 9001 و 9000 از جمله خدماتی است که توسط مهندسین مشاور بامداد نوین البرز انجام میشود. استاندارد ایزو 9000/9001 چیست ؟ ISO مخفف حروف اختصاری International Organization for Standardization به معنای “سازمان بین المللی استانداردسازی” میباشد. ایزو سازمان جهانی تدوین استاندارد است که مقر آن در ژنو کشور سوئیس می باشد، یک سازمان …

مشاوره پیاده سازی ایزو 9001 و 9000 ادامۀ مطلب »