09125153410

ماه: نوامبر 2022

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵

نهادهایی که دوست دارند به صورت فوری مشاوره پیاده‌سازی ایزو ۱۰۰۱۵ را اخذ نمایند، بایستی آگاه باشند چنین امری به صورت محدود و در بعضی از مؤسسات مشاوره ای مقدور است. همواره جهت پیاده‌ سازی، اجرا و مشاوره هر استانداردی بایستی حتماً یک بازه زمانی خاص سپری شود تا مشاور ایزو بتواند همه ریزه کاری …

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ ادامۀ مطلب »

مشاوره ایزو 29001

مشاوره پیاده سازی ایزو ۲۹۰۰۱

بی شک حداقل برای یک بار هم که شده واژه ایزو را شنیده اید. اما مشاوره پیاده سازی ایزو ۲۹۰۰۱ به چه معنا است؟ واژه ایزو چیست؟ واژه مشاوره ایزو 29001 به چه موضوعی اشاره دارد؟ هرچند واژه ایزو واژه ای آشناست اما باید گفت ISO سازمانی بین المللی است که استاندارد و موازین آن در …

مشاوره پیاده سازی ایزو ۲۹۰۰۱ ادامۀ مطلب »

تماس با ما