مشاوره ایزو 17025

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵

انجام مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ برای مراکز تحقیقاتی، سازمان های صنعتی، آزمایشگاه ها، دانشگاه ها و غیره لازم است. به عبارت دیگر دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ برای سازمان هایی که به فعالیت نمونه برداری یا انجام آزمون کالیبراسیون می پردازند و می خواهند نتیجه آزمون آنها در سطح ملی، معتبر و دارای اعتبار علمی باشد مفید …

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ ادامۀ مطلب »