09125153410

ماه: مارس 2022

مشاوره ایزو 45001

مشاوره اخذ ایزو 45001

مشاوره ایزو 45001 از مهم ترین خدماتی است که توسط مهندسین مشاور بامداد نوین البرز انجام میپذیرد. استاندارد ایزو 45001 چیست؟ استاندارد ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، اهمیت قابل توجهی در جلوگیری از بیماری های شغلی و حوادث شغلی دارد که جزو مسئولیتهای با اهمیت برای تمامی سازمانها است. مشاوره استاندارد ISO 45001 یک …

مشاوره اخذ ایزو 45001 ادامۀ مطلب »

مشاوره پیاده سازی ایزو 13485

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۳۴۸۵

مشاوره ایزو 13485 از مهم ترین خدماتی است که توسط مهندسین مشاور بامداد نوین البرز انجام میپذیرد. استاندارد ISO13485 چیست؟ دریافت استاندارد گواهینامه ISO 13485 یک از الزامات سازمان کل تجهیزات پزشکی IMED میباشد، لذا تمامی سازمانهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی باید نسبت به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 13485 …

مشاوره پیاده سازی ایزو ۱۳۴۸۵ ادامۀ مطلب »

تماس با ما